Historya literatury niepodległej Polski (965-1795)

0.00 Średnia ocena0 Głosów
Gatunki: historia literatury
Autorzy:
Numer katalogowy: 0000000484
Z recenzji prof. Henryka Markiewicza: Praca ta, pisana w latach trzydziestych XX w., stanowiła ciąg dalszy najbardziej poczytnej syntezy przedrozbiorowych dziejów [polskiej] literatury (trzynaście wydań, ostatnie z r. 1983). [...] zachowała nadal duże wartości poznawcze. Przynosi kilkanaście trafnie zarysowanych portretów literackich i wyraziste charakterystyki wybitnych czy znamiennych utworów tego okresu, zilustrowane doskonale odpowiednimi z nich wypisami (niejednokrotnie są to teksty zapomniane, trudno dostępne). Chrzanowski - poprzez swe analizy, streszczenia, cytaty i owe wypisy tak prowadzi [...] wykład, że lektura jego książki do pewnego stopnia zastępuje bezpośrednie obcowanie z owymi utworami - niemal bez wyjątku zresztą takimi, które z obiegu czytelniczego bezpowrotnie już wypadły, czytelnik nie tylko poznaje ich problematykę, ale i odczuwa ich smak artystyczny. Cechą tego wykładu jest prostota, energia i urozmaicenie stylistyczne - autor nie stroni od patosu, ale udatnie stosuje także humor i ironię. [Dzieło] Chrzanowskiego jest wybitnym osiągnięciem, godnym dziś jeszcze naśladowania