Bibliograficznych ksiąg dwoje T.II

0.00 Średnia ocena0 Głosów
Wydawnictwo: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
Gatunki: bibliografia
Autorzy:
Numer katalogowy: 0000000154
W swoim największym dziele Bibliograficznych ksiąg dwoje Joachim Lelewel przedstawił swoje poglądy na temat bibliografii, którą utożsamiał z nauką o książce, czyli księgoznawstwem. Tym sposobem udowodnił, iż bibliografia jest nie tylko umiejętnością sporządzania spisów, ale przede wszystkim częścią badań naukowych rozumianych jako proces poznawczy.